Tekad

Duhai hati lara
Tekad kuat kau semat
Tolak diri kau gerak
Tahan tabah kau sabar
Usaha pasti kau mekar

Duhai hati jaguh
Daki tinggi kau tunduk
Tuju depan kau terus
Belakang tak toleh tak pandang
Menang nanti kau syahid

IBNMUKHTAR
8 April 2009

No comments: